Buradasın:

Grubum Tanışma ipuçları
\n’); } */

Şimdi kayıt ol  Arkadaşlığın gücüyle eğlenmek için

İletişim

İletişim yaşamın çok önemli bir parçası: Tipik bir gün karşılıklı olarak iş arkadaşlarımız, ailemiz, müşterilerimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız, eski ve yeni ilişkilerimiz ve diğerleri ile çeşitli iletişim ile geçer. Bu karşılıklı iletişim yaşadığımız yerde, çalıştığımız ofiste, dinlenirken, sosyal ortamlarda ve nerede olursak olsun rutin bir şekilde devam eder.

Sağlıklı bir ilişki için iletişim becerileri oldukça önemlidir , özellikle incelemeler ayrılıklardaki en önemli etkenin iletişim eksikliğinden kaynaklandığını göstermektedir. Nitekim iletişimin ilişkideki en önemli unsur olmasından dolayı tartışma çok önemli bir yıkıcı unsur olabilir – birilerine ne kadar yakın olursak o kadar yaralar veya yaralanırız. Şu söylemde çok küçük bir doğruluk var: ” sopa ve taş belki benim kemiklerimi kırabilir, fakat asla kelimelerin bende açtığı yara kadar olamaz. ” Aslında ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz bir başkasının en fazla yaralanmasına sebep olandır.

Bu ifadelerin herhangi birine katılıyor musunuz?

“Konuştuğum zaman beni hiç dinlemiyor !(kadın) “
“Devamlı konuşuyor, aslında kayda değer hiç bir şey söylemiyor! (erkek) “
” Sanki duvara konuşuyorum “
“Seninle yapamıyorum “
” Kavga etmeden herşeyi konuşabiliriz “
” O çok duygusal – ya ağlıyor, ya bağırıyor ya da şikayet ediyor. En kolayı ondan uzak durmak.”
” Ne zaman bir şeyleri konuşmaya kalksam daima kendini savunuyor. ”

İletişim karışık bir işlem; konuşma bunun sadece %10 – 20 sini oluşturur. Diğer % 80- 90 ı yüz ifadeleri, vücut dili, ses tonu ve diğerleridir. (Bakınız vücut dili section)

İletişim karmaşık insan beyninin içindeki bilgilerin, fikirlerin, düşüncelerin bir başka karmaşık insan beynine veya beyinlerine transfer edilmesidir. Etkin bir iletişim iki yönlü olmalıdır.

Kişiler arası iletişimin dinamiği

1. Gerçekler: İki kişi de aynı gerçekler hakkında mı iletişim kuruyor? Gerçekleri düşünce ve duygulardan ayırmaya çalışın.

2. Yorumlar, Düşünceler veya Sezgiler: Herkes gerçekleri inanışlarına, kişiliklerine, değerlerine ve deneyimlerine dayanarak değişik şekilde yorumlar.

3. Duygular: İçinde bulunduğumuz ruh hali, düşüncelerimizin çerçevesi, hislerimiz vs. bilinç altında kararlarımızı ve düşüncelerimizi etkiler.

4. Niyetler, ihtiyaçlar ve istekler: gizli ajandalar: rahatlık mı arıyoruz, belirginlik mi, bilgi veya kısaca şans mı? Kendimizi niyetlerimize göre yargılarız.

5. Hareket: kelimelerin seçimi (Niyet incitmek mi?) + ses tonu + sözel olmayan konuşma = vücut dili, duruş, göz kontağı, yüz ifadeleri, vs.
“Araç mesajdır” => mesajın verilme şekli mesajın kendisidir.

6. Öz: Konunun dahil olduğu iletişim merkezi, konu veya eldeki uyuşmazlık, gerçekler, yorumlar, düşünceler, duygular, niyetler ve davranış seçimleri tarafından “filtrelenir&quot / actions.

Dinleme ve geri bildirim

Söylemek istediğimi mi söyledim? – İletişimi açıklığa kavuşturmak için geri bildirim iste.

Dinlemeyen birinin aklı başka tarafa kaymış ve göz kontağından kaçıyorsa sonraki tartışma veya karşı düşünce için çoktan hazırlık yapıyor demektir.

Dinleme aktif bir işlemdir, pasif bir işlem değildir. İki kişi tartıştığında “duymak istediklerini &quot: duyarlar, gerçekten söyleneni değil. Buda “dinlememe” suçlamasına eşittir. Birçok çift tartışmaya başladıktan 5 dakika sonra tartışma şekilleri hakkında tartışmaya başlarlar.

Kızgın olduğunda tartışma – Objektif olarak dinleyemezsin. Kendine sakinleşmek için zaman ver ve konuyu kafanda iyice oturttuktan sonra tekrar aç.

Geri bildirim vermek – kontrol ve onaylama önemlidir. Seni doğru mu anladım? Bunu mu demek istiyorsun? Bunu söylediğini duydum, doğru mu? Geri bildirim sözel olabilir veya sözel olmayabilir. Örneğin, başını sallamak, gülümseme, sessizlik veya omuz silkmek. Geri bildirimde bulunmamak başlı başına bir geri bildirimdir.

Eğer hareketler ve kelimeler birbirlerini yalanlıyorsa hareketlere inanmak daha iyidir!

Çatışmayı çözme

Çatışmayı çözme yapıcı veya yıkıcı olabilir.

Çatışmayı çözmek için yıkıcı engeller

  • Karşı karşıya gelme (kazanmak veya kaybetmek, suçlamak)
  • Sabotaj (zayıf noktalara ve utanılacak noktalara odaklanmak)
  • Kullanma (şantaj yapma, geri çekme)
  • İhbar (pasif, itaatkar)
  • Kaçınma (İnkar etme, geri çekilme)

Yapıcı Stil – konuları mimimize etmeye çalışır ve problemlerin çözümünde zorluk çıkarmaktan kaçar:

  • Uzlaşmacı (yarısını karşılar, anlayışlı)
  • Yardım sever (tartışma açmadan, karşı karşıya gelmeden iletişim)
  • Ortaklık (çözümler, affedicilik, dürüstlük)

Çatışmayı çözmeye çalıştığında, olasılıkla küçük farkla da olsa aynı hedefleri paylaşacağından hedeflerini belirginleştirmeye çalış. Bu her iki tarafı da rijit durumlara sokabileceği ve sonunda da tansiyonu yükseltebileceği için pazarlık yapmaktan kaçın.

Çatışmaları çözerken sebeplerinin derinlere dayanabileceğini hatırla. Pislikleri halının altına saklıyor olmak &rsquo uzun dönemde faydalı olmayacaktır. Her tartışmada eski valizler ortaya saçılacaktır. Konuları yerinde ve tamamiyle çözmeye çalış. Şu metodu kullanışlı bulabilirsin:

1. Diğer kişilere ne hissettiklerini sor. Senin çatışman olasılıkla bu konudaki ilk çatışma değildir. Unutma senin hedefin problemi çözmek, tartışmayı kazanmak değil!

2. Diğer kişiye problemin tarifini sor. Bir seferde bir problemi çözmeye odaklan, böylelikle diğer kişinin gördüğü problemi daha iyi anlayabilirsin.

3. Kendi duygularını ifade et Kelimeleri dikkatli seçmeye çalış, örneğin şu sözcükleri seç “hissediyorum…” bundan başka “sanıyorum sen…”

4. Gördüğün problemi belirt Hissettiklerini ortaya döktükçe çözüm daha açık olmaya başlayacaktır. Diğer kişileri dinlediğinde onlarında seni dinlemelerine zemin hazırlayacağını hatırla.

5. Birden fazla çözüm oluştur. ’t orjinal gündeme geri dönme. Hedef heyecan ve tansiyonu düşürecek alternatif ve yaratıcı çözümler bulmak.

6. Olası çözümleri derecelendir. Hiç kimsenin diğerlerine kabul etmedikleri çözümleri zorla kabul ettiremeyeceğini hatırla.

7. Ortak, kabul edilebilir çözümler yarat ve birleştir. Her iki tarafın da kabul edebileceği çözümler yaratmaya çalış. Eğer bu ’çalışmazsa – birinci adıma geri dön ve her iki tarafında dürüst olduğundan emin ol.

8. Her iki tarafında çözüm için uğraştığından emin ol.

İletişimdeki problemleri giderme

Kontrol ve Güç konuları:: Eğer taraflardan biri diğerini “kontrol” ediyorsa veya ortak saygıları yoksa ve ilişki eşit değilse etkin bir iletişim sağlanamaz. Kontrol etmek ezilen kişinin kendisinin kullanıldığına veya küçümsendiğine kızarak reaksiyon göstereceğinden ilişkilerde izolasyona yol açar.

Nirengi: Doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınmak için üçüncü şahısları devreye sokma. Eğer birisi ile problemin varsa doğrudan bu kişiye git. İbrenin kazanmak için senden yana döneceği düşüncesi ile suçlamalarını ortak arkadaşlarınıza veya çocuklara açarak ortaya düşürme – bu daha sağlam ve uzun dönemli hasarlara yol açar, özellikle ebeveynler arasında çocuklar silah olarak kullanıldıklarında.

 

Etkin bir iletişim için 19 adım

1. İletişimi övme, oluşturma, doğrulama, iyileştirme, destekleme, olumlu destek verme için bir fırsat olarak kullan, düzeltme, kritik etme, küçümseme, yaralama, alay etme, tekme atma fırsatı olarak değil. Övgü iletişimi daha ileriye götürmek için kapıları açarken yerme kapıları kapatır.

2. Hareketin kelimelerden daha fazla ses getirdiğini hatırla; sözsüz iletişim genellikle sözlü iletişimden daha güçlüdür. Birbirine zıt olabilecek sözlü ve sözsüz iki mesajı vermekten kaçın. (Güvenilirlik boşluğu)

3. Neyin önemli olduğunu belirle ve vurgula; neyin önemsiz olduğunu belirle ve üzerinde durma veya aldırma. Hata aramaktan kaçın.

4. Diğer kişilere insan olmanın değerini iletişimindeki saygıyla göster. “Şu kelimelerle başlayan ifadelerden kaçın “Sen hiçbir zaman …” veya “sanıyorum sen …”.

5. İletişiminde açık ve belirgin ol. Belirsizlikten kaçın.

6. İfadelerinde gerçekçi ve akılcı ol. Abartıdan ve şu kelimele başlayan cümleleri kullanmaktan kaçın“sen daima …”

7. Tahminlerinin doğru olup olmadığını sözel olarak sorarak test et. Bu yapılana kadar herhangi bir hareket yapmaktan kaçın.

8. Her bir olayın değişik açılardan görünebileceğini idrak et. Diğer insanların senin gördüklerini gördükleri tahmininden kaçın. (Algı)

9. Aile üyelerinin ve en samimi arkadaşlarının senin ve senin davranışlarının uzmanı olduklarını hatırla. Senin hakkındaki gözlemlerinde inkar etme eğiliminden kaçın – özellikle iletişiminden emin değilsen.

10. katılmamanın iletişimde çok anlamlı olabileceğini hatırla. Yıkıcı tartışmalardan uzak dur.

11. Görüşlerin ve duyguların hakkında açık ol. Önemli problemleri diğer bir kişiyi rahatsız edeceğini düşünsen bile ortaya koymaktan kaçınma. Gönülden doğruyu söyle. Asık suratlı sessizlikten kaçın..

12. Bir başkasını taktik kullanarak, küçümseyerek, alay ederek, suçlayarak, konuyu değiştirerek küçük düşürmekten veya kullanmaktan kaçın. Üstünlük sağlama oyunlarından kaçın.

13. İletişiminin niyetinden daha fazla diğerlerini nasıl etkilediği hakkında duyarlı ol. Yanlış anlaşıldıysan üzülmekten kaçın.

14. Tüm duyguları kabul et ve diğerlerinin neden öyle davrandıklarını veya hissettiklerini anlamaya çalış. Şunları söyleme eğiliminden kaçın “yapmamalısın’t böyle hissetme”

15. İnce düşünceli ve nazik ol. Diğerlerinin duygularından avantaj sağlamaya çalışma.

16. Soru sor ve dikkatle dinle. Ders vermekten ve vaaz vermekten kaçın

17. Mazeret bulma. Diğerlerini mazeret olarak kullanmaktan kaçın.

18. Kibarca, nazikçe ve yumuşak konuş. Bağırıp çağırmaktan kaçın.

19. Eğlenceli ve ciddi olmanın değerinin farkına var. Alaycı ve yıkıcı sataşmalardan uzak dur.

Özet

Yeni bir ilişkiye başlamak istediğine göre eski ve hatalı iletişim kalıplarını yıkmak ve daha sağlıklı bir iletişime izin vermek durumundasın. Övgü ve olumlu güçlendirmeleri kullanmak hasar görmüş imajını onararak yeniden yapılandıracak ve kendine olan güvenini geri kazandıracak. İyi bir iletişimci olmakla büyüyecek ve tüm ilişkilerini olumlu yönde geliştirecek daha iyi bir kişi olacaksın
Data Protection Act 1998 registration number Z9532548

Nasıl çalışıyor  |  Hakkımızda  |  Haber merkezi  |  Online Arkadaşlık güvenlik ipuçları
Kullanım koşulları  |  Yardım  |  İletişim  |  Üye olmak
Başarı hikayeleri

 © 2001–2010 Datech Limited

Powered by World Dating Partners